ТРИНАЕСТ ЗАНИМЉИВИХ И ЕДУКАТИВНИХ ВЕБ АПЛИКАЦИЈА НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

ПРОСТИ БРОЈЕВИ

Овај програм одређује просте бројеве у задатом опсегу бројева. Програм одређује просте бројеве на најбржи могући начин (за разлику од нпр. методе "Ератостеновог сита"), јер је заснован на оптималном коду. У одговарајућа поља могу се унети само 0 и позитивни цели бројеви. У супротном, појављује се упозорење. Упозорење се појављује и у случају да је први број већи од другог, други мањи од 2, као и у случају да ништа није унето. Можете да ми се обратите електронском поштом ако желите да вам у облику датотеке пошаљем списак и укупан број простих бројева у задатом опсегу бројева.

 

Прости бројеви од  до