ТРИНАЕСТ ЗАНИМЉИВИХ И ЕДУКАТИВНИХ ВЕБ АПЛИКАЦИЈА НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

КУБНЕ ЈЕДНАЧИНЕ

Неопходно је да коефицијент уз x^3 и слободан члан буду различити од нуле, јер би у противном добијена једначина била квадратна или би се лако вршило свођење на њу.

 

x^3 x^2 x  = 0